Cookie- en privacyverklaring

Bed & Co hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.
In deze cookie- en privacyverklaring krijg je heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Contactgegevens:
www.bedco.be
Bed & Co Slaapwinkel
Driftweg 28 - 8420 De Haan
+32 059 25 03 23

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bed & Co verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infofoo@bedco.be , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bed & Co verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Delen van persoonsgegevens met derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Bed & Co gebruikt voor het beheren van e-maillijsten en het versturen van nieuwsbrieven de diensten van Mailchimp.
Mailchimp bewaart e-mailadressen van personen die zich inschreven op onze nieuwsbrief.

Bij het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief plaatst Mailchimp een sessiecookie op je computer. Daarnaast plaatst Mailchimp een cookie als je op een link in een nieuwsbrief klikt. Deze cookies worden automatisch verwijderd, zodra je je browser afsluit. Mailchimp gebruikt web-beacons. Dat zijn kleine transparante afbeeldingen die in een e-mail worden verstuurd en alleen registreren of een e-mail gelezen is.

Uw recht op verwijdering, inzage en rechtzetting: u kunt te allen tijde zelf uw e-mailadres uit ons bestand verwijderen via de link in de nieuwsbrief.

Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

First Party Cookies:

Cookieconsent_status
Deze cookie van Bed & Co dient om de toestemming voor cookies bij te houden.
Duur: 1 jaar

Third party cookies:

Cookie _ga
Deze cookie van Google Analytics dient om gebruikers te onderscheiden.
Duur: 2 jaar

Cookie _gat
Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om het aantal aanvragen te beperken.
Duur: 1 minuut

Cookie _gid
Deze cookie van Google Analytics dient om gebruikers te onderscheiden.
Duur: 1 dag

Meer info over Google Analytics en de Google Privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bed & Co en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infofoo@bedco.be.

Bed & Co wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commissionfoo@privacycommission.be)

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bed & Co neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via infofoo@bedco.be.

Nieuwsbrief

Nieuws ontvangen van ons.
Vul hier je e-mailadres in:

Contact

Bed & Co Slaapwinkel
Driftweg 28 - De Haan
059 25 03 23
0472 69 16 74
Contact
BE 0860 302 007